ԱՓ1․ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՓ1. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ –Նախագծի իրականացման վերլուծական փուլ Առաջատար կազմակերպություն- Երևանի պետական համալսարան– Պատասխանատու է բոլոր աշխատանքների համակարգման,ինչպես նաև գործընկեր երկրներում կենսամթերքների […]

ԱՓ2․ՄՇԱԿՈՒՄ

ԱՓ2. ՄՇԱԿՈՒՄ – Կենսաարտադրության և տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր ուսումնական ծրագրի մշակում Առաջատար կազմակերպություն – ՏԵՐԱՄՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ – առաջատար կազմակերպություն, […]

ԱՓ3․ՑԱՆՑ

ԱՓ.3 ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԼԱՆ – Հայկական և եվրոպական բուհերի կենտրոնների, ստորաբաժանումների և լաբորատորիաների միջև բազմամասնագիտական ցանցի ստեղծում՝ կենսամթերքի վերաբերյալ գիտության […]

ԱՓ4․ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

ԱՓ4․ՏԱՐԱԾՈՒՄ  ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ – Որակի հսկողություն և մշտադիտարկու (մոնիթորինգ) Առաջատար կազմակերպություն – ՀՀ ԿԳՄՍ և Սալոնիկի Ալեքսանդրի տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ […]

ԱՓ6․ Կառավարում

՝ԱՓ6․ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ – Տարածում Առաջատար կազմակերպություն – ՍալոնիկիԱլեքսանդրիտեխնոլոգիականկրթականինստիտուտ – ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը կմասնակցի մագիստրոսական ծրագրերի և կարճատևդասընթացների իրագործմանը, ինչպես նաևկաջակցի […]