Teramo May 2019

Agenda_UNITE week May 2019 def PRESENTATIONS 1_UNITE + Faculty B&TA3 _general presentation April 2019 2_Lilia_Neri 4_Faieta – Application of spray […]

ԱՓ6․ Կառավարում

՝ԱՓ6․ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ – Տարածում Առաջատար կազմակերպություն – ՍալոնիկիԱլեքսանդրիտեխնոլոգիականկրթականինստիտուտ – ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը կմասնակցի մագիստրոսական ծրագրերի և կարճատևդասընթացների իրագործմանը, ինչպես նաևկաջակցի […]