Էրազմուս+ ABioNet ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ն համագործակցության պայմանագրեր է

կնքել Շիրակի մարզի պետական և հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնց աշխատակիցներն

ընդգրկված են վերոնշյալ ծրագրի շնորհիվ ներդրված «Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական կրթական

ծրագրի դասավանդման, ընթացիկ ու ամփոփիչ ստուգումների և ավարտական թեզերի ղեկավարման

աշխատանքներում:

Ս.թ. հունիսի 28-ին մեր գործընկերները՝ «Գյումրու սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ արտադրության գծով

տնօրենի տեղակալ գ.գ.թ. Վասպուրական Մելիքյանը և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության

Գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժնի

գլխավոր խորհրդատու, տ.գ.թ. Արայիկ Հարությունյանը, ամփոփիչ ստուգում անցկացրեցին ‹‹Բույսերի

կենսատեխնոլոգիա›› և ‹‹Մանրէների կենսատեխնոլոգիա›› առարկաներից։ Մեր ուսանողները

ցուցաբերեցին գերազանց արդյունքներ: